MILLATLARARO MUNOSABATLAR VA XORIJIY MAMLAKATLAR BILAN DO'STLIK ALOQALARINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO'G'RISIDA

Download document

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ДРУЖЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ

Download document

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING «MILLATLARARO MUNOSABATLAR VA XORIJIY MAMLAKATLAR BILAN DO'STLIK ALOQALARINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORA- TADBIRLARI TO'G'RISIDA»GI FARMONIGA SHARH

Download document

КОММЕНТАРИЙ К УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ДРУЖЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ»

Download document

O'zbekiston - umumiy uyimiz